Geen ontkomen aan tijdbesparende technologie in de ouderenzorg

Personeelstekort is aan de orde van de dag in de zorg. Er is een groot aantal vacatures in de ouderenzorg die niet snel vervuld wordt. De combinatie tussen ontgroening en vergrijzing en een mindere instroom in de opleidingen liggen hieraan ten grondslag. Dit heeft zijn weerslag op het werkgeluk en de stress die zorgmedewerkers kunnen ervaren. Je kunt daarom niet om de inzet van technologie heen. Technologie zou de werkdruk doen verlichten en bepaalde vacatures kunnen geschrapt worden. Ook aan de kant van de cliënt kan technologie een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar hoe technologie tijdsbesparing in de ouderenzorg kan opleveren. Met het oog op de toekomst is het een noodzakelijk onderzoek, omdat we er met zijn allen naartoe gaan dat de ouderenzorg overbelast gaat zijn tenzij er maatregelen genomen worden. Ondersteuning door technologie, daar ontkomen we niet aan. Toch is het zo makkelijk nog niet om technologie onderdeel uit te laten maken van de dagelijkse routines in de ouderenzorg. Het vergt technologische kennis en inzichten over de effecten van deze technologie.
Er is onderzoek gedaan naar 17 zorgtechnologieën die potentie hebben ondersteuning zouden kunnen bieden in de ouderenzorg. Na de beginfase bleven er nog 13 technologieën over die tijdbesparend zouden kunnen zijn. Eén van die technologieën wordt momenteel al grootschalig toegepast en drie andere waren toch niet voldoende tijdbesparend.

Draagvlak

Uit onderzoek blijkt dat er veel draagvlak is onder ouderzorgpersoneel voor ondersteunde technologie. Dat blijkt al uit verschillende regionale samenwerkingen en de financiële impuls door SET en SET-Covid regelingen die geld beschikbaar stellen voor technologie in de ouderenzorg. Er zijn echter ook nog genoeg beren op de weg, zoals de grote investeringen die gepaard gaan voor het gebruik van de technologie. Daarnaast worden de keuzes voor technologie moeilijk door de snelle ontwikkelingen. Mensen die niet technisch onderlegd zijn moeten keuzes maken waar veel geld mee gemoeid gaat. Dat maakt het soms lastig.