Outplacement

Re-integratie of outplacement naar een nieuwe baan

In onze huidige hectische maatschappij lijkt het of reorganisatie, faillissement en massaontslag het leven van de werkende mens beheerst. Van hoogconjunctuur naar de economische dip, die op dit moment Nederland in zijn greep houdt, is een kleine stap gebleken.

Veel mensen zijn werkloos geraakt en op zoek naar een nieuwe baan. Dat valt niet mee. Wat heeft iemand aan opleiding en ervaring? Waar liggen kansen? Waar wordt bij sollicitaties op gelet? Hoe presenteert iemand zich? Wat betekent netwerken? Is het misschien goed om eens naar heel andere functies te kijken, dan waarin men tot nu toe werkzaam was? Wilt u misschien onderzoeken of u voor uzelf wilt beginnen? Hoe sluiten uw vaardigheden en competenties aan op de arbeidsmarkt van dit moment? Wat wilt u over 5 jaar bereikt hebben? Is een stappenplan nodig?

Kortom uw werkloosheid kan aanleiding zijn voor een nieuwe kansen en uw sollicitaties een stap naar een nieuwe loopbaan.

Solliciteren is topsport geworden.

En een topsporter heeft begeleiding en een eigen coach.

Gelukkig kan iemand, die werkloos geraakt is en een ww-uitkering krijgt hulp inroepen bij het zoeken naar de nieuwe baan. Er zijn mogelijkheden tot individuele begeleidingen naar de arbeidsmarkt. Dit zijn zogenaamde Re-integratie-trajecten. Indien iemand nog niet werkloos is geraakt maar door ziekte niet kan terugkeren bij zijn of haar huidige werkgever spreekt men over re-integratie tweede spoor. En als iemand om ander redenen bij zijn of haar werkgever ontslagen wordt kan men gebruik maken van outplacement. In dat geval is er dus geen sprake van ziekte en re-integratie, maar van boventalligheid, een arbeidsconflict of een andere reden voor ontslag.

Outplacementbureau Werkcontact verzorgt individuele programma’s, waarbij antwoorden gegeven worden op de specifieke vragen, die u heeft. Samen met een ervaren coach/trainer zet u een haalbaar stappenplan uit naar een nieuwe baan.

 

https://www.outplacementverzekering.nl