Hapasbar
Image default
Dienstverlening

Wat is een elektriciteit meterkast?

De elektriciteitsmeterkast is de metalen kast die door uw elektriciteitsleverancier op de grens van uw eigendom wordt geplaatst. De stroomkabel loopt van de paal of straat transformator naar de meterkast en vervolgens naar je huis. De beschikbare elektricien zal een elektriciteitsmeter in de meterkast installeren. Wanneer u heeft besloten uw meterkast te laten vervangen, is de volgende stap om contact op te nemen met uw verkoper of distributeur. Meestal vindt u hun contactgegevens op uw elektriciteitsrekening. Nadat u contact met hen heeft opgenomen, zullen hun mensen een gekwalificeerde elektricien regelen om uw meterkast te komen vervangen. Soms is het voor deze werkzaamheden noodzakelijk dat u bij de vervanging aanwezig bent en in sommige gevallen zijn er kosten verbonden aan het vervangen van de meterkast.

Elektriciteitsverdeler om je te helpen met je nieuwe meterkast

De meterkast vervangen moet direct als je daar problemen mee hebt. U moet contact opnemen met uw elektriciteitsdistributeur of -dealer om het probleem te verhelpen. De elektriciteitsleverancier waarmee u contact heeft opgenomen, zorgt voor een erkende elektricien om de meterkast te installeren. Uw distributeur is een elektriciteitsbedrijf dat energie levert aan uw regio en is niet hetzelfde als uw detailhandelaar. Wie dit is, kunt u zien op uw laatste elektriciteitsrekening. Zodra u het hebt bepaald, is de volgende stap dat u hen op de hoogte stelt van de vervanging. Ze zorgen voor een erkende elektricien op een voor beide partijen geschikt tijdstip en zorgen voor alle relevante papieren aan hun kant. Houd uw klantaccount nummer en adres bij de hand wanneer u contact met hen opneemt. Zorg er ook voor dat u uw klant rekeningnummer en het adres van de woning bij de hand houdt, zodat zij gemakkelijk toegang hebben tot alle relevante gegevens.

Waarvoor wordt hoog spannings-elektriciteit gebruikt?

Hoogspannings-elektriciteit wordt meestal gebruikt voor transmissie. Het is het proces waarbij stroom wordt verplaatst tussen energiecentrales en onderstations. Om energiediensten door het hele elektriciteitsnet te kunnen leveren, moet de elektriciteit met hoge spanningen worden getransporteerd om energieverliezen tijdens lange afstands transmissie te verminderen. De spanning vanaf daar wordt op onderstations afgebouwd om aan te sluiten bij de spanningen die klanten gebruiken. Hoogspanningslijnen worden ook gebruikt voor grootschalige opwekking uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind vanwege het hoge vermogen dat kan worden geproduceerd en de benodigde afstand tussen elke turbine of elk paneel. Hoogspanning elektriciteit wordt ook gebruikt voor distributie, wat het proces is van het verplaatsen van stroom van onderstations naar consumenten.